new kompozit

Ahşap Kompozit Nasıl Yapılır?

Ahşap Kompozit Nasıl Yapılır?
Ahşap Kompozit Nasıl Yapılır?

Geçmişte oldukça kullanımı fazla olan ahşap yapılar ve ahşaptan yapılmış olan birçok farklı ürün günümüzde varlığını fazlasıyla yitirmiş ve insanların hayatından çıkmaya başlamıştır. Özellikle şehirleşmenin ve insanların doğaya zarar vermekten kaçınmaları sonucunda insan hayatında ki varlığını gittikçe kaybeden ahşap yapılar ve ahşaptan yapılan ürünler günümüze geldikçe insanlar için önemini tekrar kazanmış ve insanların ahşap ürünlerine ve yapılara olan ilgileri her geçen gün artmaktadır. Bunun temel sebebi doğaya olan özlem ve sevgi olarak benimsemek mümkündür. İnsanlar şehirlere akın ettikçe ve uzun yıllar şehirlerde yaşadıkça doğaya ve memleketlerine duydukları özlem de bir o kadar artmış ve ahşap ürünler ve yapılar da insanları doğaya bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Özellikle şehirleşmenin betonlaşmaya sebep olması ve beton yapıların insanlara gün geçtikçe daha soğuk ve uzak gelmesi sonucunda insanların doğaya ve doğaya dair olan ahşam ürünlerine ve yapılarına yaklaşmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Hal böyleyken insanlar aynı zamanda doğaya ve ağaçlara zarar vermekten de kaçınmaktadır. Bu durumda ise insanların karşısına ilk çıkan seçenek ise Ahşap kompozitler olmuştur. Ahşap kompozitler ahşap ürünlerinin ya da lifli olan ürünlerin dönüştürülerek ahşam görünümlü ve ahşap hissi veren materyallere dönüştürülmüş bir ürün olarak karşımıza çıkmakla birlikte, hem doğaya ve ağaçlara zarar verilmemekte hem de insanlarda ahşap hissi yaratarak insanları doğaya bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Ahşap kompozit pek çok farklı şekilde ve amaçla insanların karşısına çıkmaktadır. Özellikle günümüze yaklaştıkça kullanımı oldukça artan ve doğa dostu olması ile de insanların ilgisini çeken bu materyal eski ve hurda denilebilecek ahşaplardan ya da lifli yapısı bulunan saplı bitlilerin geri dönüşümleri ile hayata kazandırılmaktadır. Bu yönü ile doğaya olan özlemi her geçen gün artan insanlara hizmet eden ve aynı zamanda herhangi bir ağaç kesilmeden bu anlamda da insanların vicdanını rahat tutan bir materyal olması ile birlikte her geçen gün kullanımı artmaktadır. Bu kullanım sayesinde de birçok farklı alanda kullanılmaya başlanan ahşap kompozitler oldukça etkin bir şekilde kullanılır.

Ahşap kompozit malzemeler genellikle ahşap için kullanılan sert ağaç ve yumuşak ağaçtan yapılır. Kereste fabrikası atıkları ve odun atıkları kullanılmasının yanı sıra öğütülmüş odun parçacıklarının ısıtılmış termoplastik reçine ile karıştırılmasıyla yapılır. Bazıları malzemeleri birleştirir ve işleyerek paletler oluşturur, bunlar daha sonra yeniden eritilir ve son şekle getirilirken, diğerleri tek aşamalı karıştırma ve ekstrüzyon işlemiyle de ahşap kompozitler insan hayatına girerek nihai anlamda insanları doğaya yakınlaştırırken aynı zamanda doğaya zarar vermeden ve geri dönüştürülebilir birer ürün olarak hayatlarına devam ederler. Bu sayede şehirlerden sıkılan insanların kullanımına sunulan bu ürün insanların sıkılmışlığını bir nebze de olsa gidermekte ve insanları doğaya yaklaştırmaktadır.


TOP